Säkerhetsdörrar – tips inför köpet 

Dags att ta en investering i den egna säkerheten? Att som BRF gemensamt investera i säkerhetsdörrar och exempelvis nya passersystem innebär att man också tar ett aktivt beslut i att hålla obehöriga på avstånd.

 Inbrott och andra otrevligheter är tyvärr vanligt förekommande och just i en större BRF så kan det vara svårt att veta vem som kan släppas in – och vem som inte ska göra det. Tar sig en tjuv in i en fastighet så blir det också enkelt för denne att ta sig både ner i källare och in i olika lägenheter. 

Ett bättre system för lås som kompletteras med säkerhetsdörr gör att man skapar en större säkerhet – och att man genom detta också gör en bra investering. 

Fördelar med säkerhetsdörrar 

Säkerhetsdörrar är också riktigt bra sett till brandskydd. Börjar det brinna i en fastighet så är vikten av att skapa trygga zoner avgörande för räddningsarbetet. Ju längre varje lägenhet kan klara sig från att både eld och rök tar sig in – desto större är möjligheterna att rädda liv. 

Säkerhetsdörrar står emot eld samtidigt som de också är täta nog för att röken ska hållas på utsidan. Ser man till nämnda täthet så ger den även isolerande fördelar mot både ljud och gällande värme och energi. Det är ytterligare fina argument som talar för en investering i säkerhetsdörrar. 

Välj rätt leverantör av säkerhetsdörrar 

Det man emellertid bör veta inför ett köp är att det finns tydliga skillnader vad gäller säkerhetsdörrar och deras förmåga att både stå emot våld vid inbrottsförsök samt förmåga att stå emot rök och eld. Dörrarna testas och klassificeras utifrån resultaten. 

Detta är bra – men det gäller också att välja rätt typ av dörr. Viktigt blir att man väljer en leverantör som kan guida till ett bättre köp och en mer hållbar lösning. Rådet är att ni lägger ner tid på att ta in offerter och att ni verkligen också ser till att se över både erfarenhet och referenser hos företaget innan ni går vidare.