Inomhusmiljöutredning – säkerställ en bra inomhusmiljö

Hur mår du efter en dag på jobbet? Många upplever problem som kan förklaras av en undermålig luftkvalitet. Har du exempelvis återkommande huvudvärk, problem med rinnande näsa, kliande ögon – eller med att hålla din koncentration uppe genom en hel dag så kan detta tyda på att luften inomhus inte håller en tillfredsställande kvalitet.

Genom att utföra en inomhusmiljöutredning så kan svar kring detta ges – och åtgärder kan vidtas i syfte att förbättra luftkvaliteten och inomhusmiljön i stort. Det handlar således om en bra investering för ett företag att ta då en inomhusmiljöutredning ger värdefulla svar och leder till tydliga förbättringar.

En inomhusmiljöutredning är en investering

Frid och fröjd och bara att boka in en inomhusmiljöutredning? I en perfekt värld så vore detta givet, men ser man till de ovan nämnda problemen och symptomen så kan dessa istället förklaras med annat.

Dels så kan många peka på stress som en bakomliggande orsak till huvudvärk. Dålig sömn kan förklara de koncentrationssvårigheter som finns – medan exempelvis allergier och pollen ofta får klä skott för exempelvis rinnande näsa och kliande ögon.

Sämre prestation i miljöer med dålig luft

Det kan vara så – men i många fall så visar en inomhusmiljöutredning att problematiken kommer av just undermålig luftkvalitet. Det svåra blir således att övertyga det företag man arbetar hos om att en sådan utredning är värd att betala för, vilket är långt ifrån enkelt. Det viktiga i detta sammanhang är att peka på värdet.

Om en inomhusmiljöutredning skulle visa på problem så kan åtgärder vidtas – och leda till en bättre arbetsplats där prestationen blir högre. Det finns definitivt en investering i detta. Och, det är heller inte så dyrt att anlita ett företag för denna typ av viktiga utredning.

En annan viktig poäng är att det är enklare att få kraven på utredning uppfyllda om man är flera personer. Upplever många av dina kollegor samma problem som du? I så fall är det bara att, gemensamt, börja ställa krav på en inomhusmiljöutredning.